A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1

  • 0
Angol nyelvtan: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1

A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan

A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1

Ebben a leckében az angol BE – lenni – ige jelen idejű alakjait nézzük meg a következő személyes névmásokkal: I (én), you (te vagy ti) és we (mi). Megtanuljuk a kijelentő, tagadó és kérdő mondatok alkotását és a rövid válaszok formáit.

Először nézzük meg a videó leckét angolul, azután megbeszéljük a nyelvtant magyarul is.

Affirmative statements – Kijelentő mondatok:

A be igének jelen időben 3 alakja van: am, are és is. Ebben a leckében most kettővel foglalkozunk részletesen. Lássuk akkor először az állító alakokat!

Állító alakok Jelentés
I am én vagyok
you are te vagy / ti vagytok
we are mi vagyunk

Megjegyzések:

  • Az angolban az én személyes névmást (I) mindig nagybetűvel írjuk, nem csak a mondat elején.
  • A you are egyaránt jelenti, hogy te vagy és hogy ti vagytok. Az mindig a szövegkörnyezetből derül ki, hogy éppen melyik jelentésben áll egy adott mondatban.

Az angol nyelvben használhatunk teljes és összevont alakokat is. Ezeket foglaljuk össze a következő táblázatban.

Teljes és Összevont alakok:

Teljes alak Összevont alak
I am I’m
you are you’re
we are we’re

A teljes és az összevont alakok jelentése között nincs különbség. Bármelyiket használhatod.

Példák:

I’m Jenny. – Jenny vagyok

You’re in room G. – Te a G teremben vagy. / Ti a G teremben vagytok.

We’re in different classes. – Különböző osztályokban vagyunk.

 

Negative statements – Tagadó mondatok:

A létige tagadó alakjait mindig a not szócskával képezzük.

Állító Tagadó
I am I am not
you are you are not
we are we are not

A tagadásnál többféle összevont alak is van, kivéve az én névmásnál.

Teljes alak Összevont alak 1 Összevont alak 2
I am not I’m not
you are not you’re not you aren’t
we are not we’re not we aren’t

 

Példák:

I’m nor Carmen. – Nem Carmen vagyok

You’re not in room B. – Te nem a B teremben vagy. / Ti nem a B teremben vagytok.

We’re not  in the same class. – Nem ugyanabban az osztályban vagyunk.

 

Questions – Kérdések:

A létigével úgy alkotunk kérdéseket, hogy a kijelentő mondathoz képest a személyes névmás és a létige helyét megcseréljük. Ahogy fentebb láttuk, a kijelentő mondatban a szórend: személyes névmás + ige. (pl. you are), a kérdésben viszont megfordítjuk, és ez less a szórend: létige + személyes névmás (pl. are you).

Állító mondat Kérdő mondat
I am am I
you are are you
we are are we

 

Példák:

Am I in room B? – Én a B teremben vagyok?

Are you Jenny? – Jenny vagy?

Are we in the same class? – Ugyanabban az osztályban vagyunk?

 

Short answers – Rövid válaszok:

Az eldöntendő kérdéseknél (ezek azok, amelyekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni) a rövid válaszoknál nem csak annyit szoktunk mondani, hogy yes vagy no, hanem használjuk a létige imént tanult alakjait.

Kérdés Igenlő válasz Tagadó válasz
Are you Jenny? Yes, I am. No, I’m not.
Am I in room B? Yes, you are. No, you’re not. / No, you aren’t.
Are we in the same class? Yes, we are. No, we’re not. / No, we aren’t.

Gyakorló feladat:

Most itt az ideje, hogy gyakorold a mai leckében tanultakat, és leellenőrizd, hogy mindent jól megjegyeztél-e. Kattints az alábbi listán a feladat linkre, és csináld meg a leckéhez tartozó három rövid feladatot.

Ehhez a nyelvtan leckéhez tartozó oldalak:

Nyelvtani magyarázatok – A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1

Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1

Ha hasznosnak találtad ezt a nyelvtan leckét, oszd meg az oldalt!

További Angol Nyelvtan Leckék:

Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Hallás utáni értés Egyszerű jelen időben lévő kérdéseket és válaszokat fogsz ...
Bővebben
Nyelvtan: Present Simple (Egyszerű jelen idő) használata
Angol Nyelvtan Az Egyszerű jelen idő (Present Simple) használata Az angol nyelvben az Egyszerű Jelen idő az egyik legfontosabb és ...
Bővebben
Nyelvtan: Gyakoriságot kifejező határozók
Angol Nyelvtan Gyakoriságot kifejező határozók Ma azokkal az angol  határozószókkal foglalkozunk, amelyek a "Milyen gyakran?" kérdésre válaszolnak. Megnézzük ezek jelentését, ...
Bővebben
Present Simple (Egyszerű jelen idő) nyelvtan feladat - Kérdések
Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Napi rutin Ebben a feladatban a mondatalkotást és a rövid válaszok ...
Bővebben
Present Simple (Egyszerű jelen idő) nyelvtan feladat - Kérdések
Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Kérdések Gyakoroljuk a kérdések alkotását. Olvasd el Mr. Pitt napi időbeosztását ...
Bővebben
Loading...

Hozzászólás

Keresés

Angol nyelvű állásinterjú?

Készülj fel hatékonyan!

angol nyelvű állásinterjú felkészülés

E-KÖNYV ÉS HANGANYAG

KATEGÓRIÁK