Az angol birtokos szerkezet: ‘s és s’

  • 0
E-Angol - Az angol birtokos szerkezet: 's és s'

Az angol birtokos szerkezet: ‘s és s’
Angol Nyelvtan

Az angol birtokos szerkezet: ‘s és s’

Az angolban többféle birtokos szerkezet van. Mai nyelvtan leckénkben azt beszéljük meg, hogyan kell ‘s/ s’ hozzáadásával helyesen birtokos szerkezetet alkotni.

Possessive ‘s and s’ – A birtokos ‘s és s’

Amikor birtokos szerkezettel akarjuk kifejezni, hogy egy dolog kihez tartozik – vagyis kinek a birtokában van, – akkor az egyes számú főnevek végére aposztróf+s (azaz ‘s) végződést teszünk. A többes számú főnevek végére viszont csak aposztrófot (azaz végződést).

Példák:

Ben’s book Ben könyve
the girl’s book a lány könyve
the girls’ books a lányok könyvei
my parents’ house a szüleim háza

 

Amire ezeknél a szerkezeteknél figyelni kell, az a birtokos személye (Ben, a lány, a lányok, a szüleim). Az nem számít, hogy a birtoktárgy (a fenti példákban a könyv és ház) egyes vagy többes számban áll-e.

Egy birtoktárgy

book

Több birtoktárgy

books

Egy birtokos személy

the girl

 

the girl’s book

 

the girl’s books

Több birtokos személy

the girls

 

the girls’ book

 

the girls’ books

 

Általában személyek vagy élőlények esetében használjuk ezt az ’s/s’ típusú birtokos szerkezetet.

Megjegyzés:

  • Amikor a birtokos nem személy, akkor legtöbbször egy másik típusú birtokos szerkezetet használunk, melyet az of szócskával képzünk. Például: a ház ablaka – the window of the house.

 

Különleges esetek

  1. Olyan személynevek esetében, amelyek –s betűre végződnek, általában kitesszük a ’s végződést.

Példák:

Charles’s book – Charles könyve

Chris’s house – Chris háza

 

De lehetséges csak aposztrófot is használni.

Példa:

James’ book – James könyve

 

  1. Rendhagyó többes számú főnevek esetén, amelyek nem –s betűre végződnek, a birtokos szerkezetet ’s végződéssel képezzük.

Példák:

the children’s book – a gyerekek könyve

the men’s clothes – a férfiak ruhái

 

  1. Amikor több ember birtokol valamit, akkor elegendő egyszer kitenni a ’s végződést.

Példa:

Alice and Ben’s house – Alice és Ben háza

 

’s = birtokos vagy is ige?

Figyelnünk kell arra, hogy az ’s nem mindig a birtokos szerkezetet jelzi, hanem lehet az is ige összevont alakja is. Nézd meg a következő mondatot:

What’s the student’s name? – Mi a tanuló neve?

Ebben a kérdésben az első ’s az is létige összevont alakja, a második ’s pedig a birtokos szerkezethez tartozik.

What’s the student’s name? = What is the student’s name?

Gyakorló feladatok:

Gyakoroljuk most két feladattal az imént tanultakat. Ezeket az alábbi linkeken éred el.

Ehhez a nyelvtan leckéhez tartozó oldalak:

Nyelvtani magyarázatok – Az angol birtokos szerkezet: ‘s és s’

Feladat – Az angol birtokos szerkezet: ‘s és s’

Feladat – ‘s = birtokos szerkezet vagy is ige?

Ha hasznosnak találtad ezt a nyelvtan leckét, oszd meg az oldalt!

További Angol Nyelvtan Leckék:

Angol nyelvtan: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 Ebben a leckében az angol BE – lenni – ige jelen ...
Bővebben
Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan Feladatok A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 Gyakoroljuk most 3 feladattal A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 ...
Bővebben
A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2 Ebben a rövid angol nyelvtan leckében a BE létige jelen idejű ...
Bővebben
Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2
Angol Nyelvtan Feladatok A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2 Gyakoroljuk most két rövid feladattal A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai ...
Bővebben
A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 3
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 3 Ez a harmadik rövid lecke, amelyben az angol  BE létige alakjaival ...
Bővebben
Loading...

Hozzászólás

Keresés

Angol nyelvű állásinterjú?

Készülj fel hatékonyan!

angol nyelvű állásinterjú felkészülés

E-KÖNYV ÉS HANGANYAG

KATEGÓRIÁK