Present Simple (Egyszerű jelen idő) képzése: állítás, tagadás, kérdés

Present Simple (Egyszerű jelen idő) képzése: állítás, tagadás, kérdés
Angol Nyelvtan

Az Egyszerű jelen idő (Present Simple) képzése

Az Egyszerű jelen igeidő – angol nevén Present Simple – a legalapvetőbb igeidő az angol nyelvben. Az angolban 12 alap igeidő (verb tense) van, ezek közül a leggyakrabban használt a Present Simple. Így valószínűleg nem kell külön hangsúlyozni, hogy miért fontos megtanulnod helyesen használni. A jó hír, hogy ennek az igeidőnek a képzése nem túl nehéz.

Az Egyszerű jelen idő képzését és használatát több nyelvtan leckében beszéljük meg részletesen. Ebben az első részben az állító, tagadó és kérdő mondatok képzését nézzük át.

Kijelentő mondatok

Az állításokban az I, you, we, they névmásokkal, és több alany esetén (pl. Peter and Jane) az ige alap alakját használjuk bármilyen változtatás nélkül.

I eat breakfast. Reggelizem.
You eat breakfast. Reggelizel. / Reggeliztek.
We eat breakfast. Reggelizünk.
They eat breakfast. Reggeliznek.
Peter and Jane eat breakfast. Peter and Jane reggeliznek.

 

Egyes szám harmadik személyben a he, she, it névmásokkal vagy egy alany esetén az ige –s végződést kap.

He eats breakfast. Reggelizik.
She eats breakfast. Reggelizik
It eats breakfast. Reggelizik
Peter eats breakfast. Peter reggelizik
  • Megjegyzés: Vannak olyan esetek, amikor a végződés nem –s, hanem –es. Erről egy külön leckében lesz majd szó.

 

Tagadó mondatok

A tagadásokban segédigét és not szócskát kell használnunk.

Az I, you, we, they névmásoknál és több alany esetén a segédige do + not, amit össze is vonhatunk: don’t. Az ige alap alakban áll.

A következő táblázatban az első oszlopban vannak az összevonás nélküli alakok, a második oszlopban pedig az összevont alakok.

  • Megjegyzés: A hétköznapi nyelvhasználatban általában az összevont alakot szoktuk használni.
I do not eat breakfast. I don’t eat breakfast. Nem reggelizem.
You do not eat breakfast. You don’t eat breakfast. Nem reggelizel. / Nem reggeliztek.
We do not eat breakfast. We don’t eat breakfast. Nem reggelizünk.
They do not eat breakfast. They don’t eat breakfast. Nem reggeliznek.
Peter and Jane do not eat breakfast. Peter and Jane don’t eat breakfast. Peter and Jane nem reggeliznek.

 

Egyes szám 3. személyben: a he, she, it névmásokkal vagy egy alany esetén a segédige does + not. Összevonva: doesn’t. Figyelj arra, hogy tagadó mondatokban az ige alap alakban áll, és nem tesszük ki rá az –s végződés!

He does not eat breakfast. He doesn’t eat breakfast. Nem reggelizik.
She does not eat breakfast. She doesn’t eat breakfast. Nem reggelizik.
It does not eat breakfast. It doesn’t eat breakfast. Nem reggelizik.
Peter does not eat breakfast. Peter doesn’t eat breakfast. Peter nem reggelizik.

 

Eldöntendő kérdések

Az eldöntendő kérdések alkotásakor segédigét használunk. Egyszerű jelenben ez a DO vagy a DOES.

1. Az I, you, we, they személyes névmásokkal és többes számú alany esetén a DO a segédigénk, amit az alany elé teszünk ki.

Állítás Eldöntendő kérdés
You eat breakfast. Do you eat breakfast?
Her friends eat breakfast. Do her friends eat breakfast?

2.  Egyes szám harmadik személyben a he, she, it névmásokkal vagy egyes számú alany esetén a DOES a segédigénk, amit itt is az alany elé teszünk ki. Figyelj arra, hogy ilyenkor az igén nincs -s végződés.

Állítás Eldöntendő kérdés
She eats breakfast. Does she eat breakfast?
Her friend eats breakfast. Does her friend eat breakfast?

 

Rövid válaszok

Az eldöntendő kérdésekre a következő módon adunk rövid választ.

1. Az I, you, we, they személyes névmásokkal és többes számú alany esetén a DO vagy DON’T a segédigénk.

Eldöntendő kérdés Rövid válasz
Do you eat breakfast? Yes, I do. / No, I don’t.
Do her friends eat breakfast? Yes, they do. / No, they don’t.

2.  Egyes szám harmadik személyben a he, she, it névmásokkal vagy egyes számú alany esetén a DOES vagy DOESN’T a segédigénk.

Eldöntendő kérdés Rövid válasz
Does she eat breakfast? Yes, she does. / No, she doesn’t.
Does her friend eat breakfast? Yes, she does. / No, she doesn’t.

 

Kérdésalkotás kérdőszavakkal

Az előző pontban láttuk az eldöntendő kérdések alkotását. A kérdések szerkezete most is ugyanaz, de a mondat elejére kérdőszót teszünk.

Az alapvető angol kérdőszavak:

Angol kérdőszó Jelentés
What Mi / Mit
Where Hol / Hová
Who Ki / Kit
When Mikor
Why Miért
How Hogyan

Az angolban nincsenek olyan ragozott kérdőszavak, mint a magyarban. Ezért amikor például azt akarjuk kérdezni, hogy Kivel…?, akkor azt a következőképpen oldjuk meg:

A kérdésünk elejére kitesszük a Who (ki) kérdőszót, a kérdés végére pedig a with (-vel) prepozíciót.

  • Who do you live with?  –  Kivel élsz?

További példák:

  • Where do you come from?  – Honnan származol?
  • Who do you write to?  –  Kinek írsz?
  • What does she read about?  –  Miről olvas?

 

Összetett kérdőszavak:

Az egyszerű kérdőszavakon kívül vannak olyan esetek is, amikor a How vagy a What használatával összetett kérdőszavakat alkotunk. Néhány példa:

Angol kérdőszó Jelentés
How often Milyen gyakran
What time Hány órakor
How much Mennyi
What colour Milyen színű
How long Mennyi ideig / Mennyi ideje

Példamondatok:

  •  How often do you go to the cinema?  – Milyen gyakran jársz moziba?
  • What time do you get up?  –  Hány órakor kelsz fel?

 

Ha hasznosnak találtad ezt a nyelvtan leckét, oszd meg az oldalt!

A Present Simple igeidő leckéi és feladatai:

Nyelvtani magyarázatok és összefoglalók:

 

Gyakorló feladatok:

További Angol Nyelvtan Leckék:

Angol nyelvtan: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 Ebben a leckében az angol BE – lenni – ige jelen ...
Bővebben
Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan Feladatok A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 Gyakoroljuk most 3 feladattal A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 ...
Bővebben
A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2 Ebben a rövid angol nyelvtan leckében a BE létige jelen idejű ...
Bővebben
Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2
Angol Nyelvtan Feladatok A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2 Gyakoroljuk most két rövid feladattal A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai ...
Bővebben
A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 3
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 3 Ez a harmadik rövid lecke, amelyben az angol  BE létige alakjaival ...
Bővebben
Loading...

Hozzászólás

Keresés

Angol nyelvű állásinterjú?

Készülj fel hatékonyan!

angol nyelvű állásinterjú felkészülés

E-KÖNYV ÉS HANGANYAG

KATEGÓRIÁK