Present Simple (Egyszerű jelen idő) használata

Nyelvtan: Present Simple (Egyszerű jelen idő) használata

Present Simple (Egyszerű jelen idő) használata
Angol Nyelvtan

Az Egyszerű jelen idő (Present Simple) használata

Az angol nyelvben az Egyszerű Jelen idő az egyik legfontosabb és leggyakoribb igeidő. Ennek a használatát nézzük most át.

A Present Simple legfontosabb használati esetei

Az első három használati eset a leglényegesebb. Megfigyelhető ezeknek az eseteknek egy közös vonása: a Present Simple igeidőnek az alapvető funkciója az általánosan igaz, rendszeresen ismétlődő vagy szokásos dolgok kifejezése.

• Facts and permanent states – Tények és általánosan fennálló állapotok:

Ebben a használatban az alanyra általánosan fennálló, általában igaz tényeket fejezünk ki. Tipikus példák erre, hogy hol laksz (mi az állandó lakhelyed), hol dolgozol vagy hova jársz iskolába.

 • I live in Budapest.
 • Peter works in a factory.

• General truths and laws of nature – Általános igazságok és természeti törvények.

Ahogy az előző esetben is, ennél a használatnál is az állandóságon van a hangsúly.

 • Birds fly.
 • Oil floats on water.

• Habits and routines – Szokások és rutin cselekvések:

Az angolban gyakorlatilag nincs olyan ige, amely jelen időben a magyar “ezt vagy azt szoktam / szoktál / stb. csinálni”-nak felelne meg. Ennek az az oka, hogy a Present Simple egyik használata pont ezt fejezi ki: a szokásokat. Tehát, ha azt akarod mondani, hogy “Én hatkor szoktam felkelni.”, akkor az angol mondatban elég egyszerűen a felkelni igét Present Simple-ben használni. “I get up at 6.”

További példák:

 • What do you do in your free time? – Mit szoktál csinálni szabadidődben?
 • He goes to bed at midnight. – Éjfélkor szokott lefeküdni.

Mivel ebben a használatban a szokásokról beszélünk, sokszor feltűnik a mondatban valamilyen gyakoriságot kifejező határozó, például always, usually, sometimes, stb. vagy olyan kifejezés, ami a cselekvés gyakoriságára utal: once a day (naponta egyszer), every morning (minden reggel), stb.

 • He usually goes jogging in the mornings.
 • I buy a newspaper every day.

Egyéb esetek

A fenti három legfontosabb használaton kívül vannak még olyan esetek, amikor Egyszerű jelen időt használunk az angol nyelvben. Ezek a következők lehetnek:

• Timetables – Menetrendek, órarendek

Utazási menetrendek vagy órarendek esetében is Present Simple igeidőt használunk.

 • The plane to Madrid takes off at 6:30 pm.
 • What time does the train leave?

• Sporting commentaries and narrations – Sportközvetítések és egyéb elbeszélések

Egyszerű jelen időt használnak a kommentátorok sportközvetítéseknél, amikor elmesélik, hogy egymás után milyen események zajlanak.

 • Beckham wins the ball, then he crosses and Owen scores.
 • The ball hits the net, and he loses the point.

Ugyanilyen módon használható a Present Simple instrukcióknál is, például, amikor recepteknél az elkészítés módját mondjuk el.

 •  First you boil some water. Then you warm the teapot and add three teaspoons of tea. Next, you pour on boiling water.

Akkor is nagyon gyakran előfordul, hogy Present Simple igeidőt használunk, amikor egy történetet mesélünk el, ez lehet egy vicc, rövid történet, vagy az is, amikor azt meséljük el, hogy mi történt velünk. Ez akkor is így van, amikor egy múltbeli eseménysort mondunk el. Az angolban ugyanis ennek elbeszélésekor is használható az egyszerű jelen idő.

 • So I go to pay for my orange juice, and the shop assistant asks me for one pound fifty… but I don’t have any money on me!

• Feelings and emotions – Érzések, érzelmi viszonyulás

Amikor azt akarjuk kifejezni, hogy mit szeretünk, mi tetszik, vagy éppen ellenkezőleg, mit utálunk, rendszerint ezt is egyszerű jelen időben álló igealakkal tesszük.

 • I don’t like his new shirt.
 • He loves Budapest, because it is a beautiful city.

• Non-action verbs – Különleges igék

Az angol nyelvben vannak olyan igék, amelyek nem szoktunk folyamatos igeidőkben használni, csak egyszerűekben. ezeket később részletesen is átnézzük, amikor már a Folyamatos jelen igeidőt is megbeszéltük. most elég néhány példát megjegyezni.

Angol ige Jelentés
want akar
need szüksége van valamire
like kedvel
believe hisz
know tud
remember emlékszik
 • I want an ice-cream.
 • Do you need my help?  

Itt van mai leckénk vége. Ne felejtsd el megcsinálni a gyakorló feladatokat, melyeknek listáját alább találod.

Ha hasznosnak találtad ezt a nyelvtan leckét, oszd meg az oldalt!

A Present Simple igeidő leckéi és feladatai:

Nyelvtani magyarázatok és összefoglalók:

 

Gyakorló feladatok:

További Angol Nyelvtan Leckék:

Angol nyelvtan: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 Ebben a leckében az angol BE – lenni – ige jelen ...
Bővebben
Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1
Angol Nyelvtan Feladatok A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 Gyakoroljuk most 3 feladattal A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 1 ...
Bővebben
A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2 Ebben a rövid angol nyelvtan leckében a BE létige jelen idejű ...
Bővebben
Feladatok: A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2
Angol Nyelvtan Feladatok A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 2 Gyakoroljuk most két rövid feladattal A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai ...
Bővebben
A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 3
Angol Nyelvtan A létige ‘BE’ jelen idejű alakjai 3 Ez a harmadik rövid lecke, amelyben az angol  BE létige alakjaival ...
Bővebben
Loading...

 


Hozzászólás

Keresés

Angol nyelvű állásinterjú?

Készülj fel hatékonyan!

angol nyelvű állásinterjú felkészülés

E-KÖNYV ÉS HANGANYAG

KATEGÓRIÁK