Present Simple (Egyszerű jelen idő): Kérdőszavas kérdések

  • 0
Nyelvtan: Present Simple (Egyszerű jelen idő): Kérdőszavas kérdések

Present Simple (Egyszerű jelen idő): Kérdőszavas kérdések
Angol Nyelvtan

Egyszerű jelen idő (Present Simple): Kérdőszavas kérdések

Ebben a részben a kérdésalkotásnak azt a módját nézzük át, amikor kérdőszavakat is használunk. Lássuk először a videó leckét!

Kérdésalkotás kérdőszavakkal

Az előző nyelvtan leckében láttuk az eldöntendő kérdések alkotását. A kérdések szerkezete most is ugyanaz, de a mondat elejére kérdőszót teszünk.

Az alapvető angol kérdőszavak:

Angol kérdőszó Jelentés
What Mi / Mit
Where Hol / Hová
Who Ki / Kit
When Mikor
Why Miért
How Hogyan

Az angolban nincsenek olyan ragozott kérdőszavak, mint a magyarban. Ezért amikor például azt akarjuk kérdezni, hogy Kivel…?, akkor azt a következőképpen oldjuk meg:

A kérdésünk elejére kitesszük a Who (ki) kérdőszót, a kérdés végére pedig a with (-vel) prepozíciót.

  • Who do you live with?  –  Kivel élsz?

További példák:

  • Where do you come from?  – Honnan származol?
  • Who do you write to?  –  Kinek írsz?
  • What does she read about?  –  Miről olvas?

Összetett kérdőszavak:

Az egyszerű kérdőszavakon kívül vannak olyan esetek is, amikor a How vagy a What használatával összetett kérdőszavakat alkotunk. Néhány példa:

Angol kérdőszó Jelentés
How often Milyen gyakran
What time Hány órakor
How much Mennyi
What colour Milyen színű
How long Mennyi ideig / Mennyi ideje

Példamondatok:

  •  How often do you go to the cinema?  – Milyen gyakran jársz moziba?
  • What time do you get up?  –  Hány órakor kelsz fel?

Ha hasznosnak találtad ezt a nyelvtan leckét, oszd meg az oldalt!

A Present Simple igeidő leckéi és feladatai:

Nyelvtani magyarázatok és összefoglalók:

Gyakorló feladatok:

További Angol Nyelvtan Leckék:

Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Hallás utáni értés Egyszerű jelen időben lévő kérdéseket és válaszokat fogsz ...
Bővebben
Nyelvtan: Present Simple (Egyszerű jelen idő) használata
Angol Nyelvtan Az Egyszerű jelen idő (Present Simple) használata Az angol nyelvben az Egyszerű Jelen idő az egyik legfontosabb és ...
Bővebben
Nyelvtan: Gyakoriságot kifejező határozók
Angol Nyelvtan Gyakoriságot kifejező határozók Ma azokkal az angol  határozószókkal foglalkozunk, amelyek a "Milyen gyakran?" kérdésre válaszolnak. Megnézzük ezek jelentését, ...
Bővebben
Present Simple (Egyszerű jelen idő) nyelvtan feladat - Kérdések
Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Napi rutin Ebben a feladatban a mondatalkotást és a rövid válaszok ...
Bővebben
Present Simple (Egyszerű jelen idő) nyelvtan feladat - Kérdések
Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Kérdések Gyakoroljuk a kérdések alkotását. Olvasd el Mr. Pitt napi időbeosztását ...
Bővebben
Loading...

Hozzászólás

Keresés

Angol nyelvű állásinterjú?

Készülj fel hatékonyan!

angol nyelvű állásinterjú felkészülés

E-KÖNYV ÉS HANGANYAG

KATEGÓRIÁK