A this és these mutató névmások használata létigével

  • 0
A this és these mutató névmások használata létigével

A this és these mutató névmások használata létigével
Angol Nyelvtan

A this és these mutató névmások használata létigével

Mai nyelvtan leckénkben két angol mutató névmás – this és these – használatát nézzük meg a BE létigével.

Mutató névmások

this ez
these ezek

Az angol létige jelen idejű alakjai közül a mutató névmásokkal a következőket használjuk:

Egyes szám

(Singular)

Többe szám

(Plural)

This is These are

 

Egyes szám

This + is + a/an + főnév egyes számban   →  This is a pen. – Ez egy toll.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogyan viselkedik a this mutató névmás az állító, tagadó és kérdő mondatokban:

Állítás This is a pen. Ez egy toll.
Tagadás This is not a pen. Ez nem egy toll.
Eldöntendő kérdés Is this your pen? Ez a te tollad?
Kiegészítendő kérdés What is this? Mi ez?

 

Többes szám

These + are + főnév többes számban   →  These are pencils. – Ezek ceruzák.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogyan viselkedik a these mutató névmás az állító, tagadó és kérdő mondatokban:

Állítás These are pencils. Ezek ceruzák.
Tagadás These are not pencils. Ezek nem ceruzák.
Eldöntendő kérdés Are these your pencils? Ezek a te ceruzáid?
Kiegészítendő kérdés What are these? Mik ezek?

 

Rövid válaszok

Amikor egy kérdésben mutató névmást használunk, a kérdésre adott rövid válaszban már eltűnik a mutató névmás, és helyette személyes névmást kell kitenni. Nézzük a mutató névmásoknak megfelelő személyes névmásokat:

Mutató névmás Személyes névmás
this it
these they

Példák:

Is this your umbrella?

Yes, it is.

No, it’s not.

Figyeld meg, hogy a fenti kérdésben a this mutató névmást használtuk, a válaszban viszont az it személyes névmást tettük ki helyette.

Hasonlóan a többes számnál:

Are these your keys?

Yes, they are.

No, they’re not.

 

Gyakorló feladat:

A most tanultakat gyakorolhatod is egy nyelvtan feladattal. Kattints a leckéhez tartozó feladat linkjére.

Ehhez a nyelvtan leckéhez tartozó oldalak:

Nyelvtani magyarázatok – A this és these mutató névmások használata létigével

Feladat – This és These használata

Ha hasznosnak találtad ezt a nyelvtan leckét, oszd meg az oldalt!

További Angol Nyelvtan Leckék:

Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Hallás utáni értés Egyszerű jelen időben lévő kérdéseket és válaszokat fogsz ...
Bővebben
Nyelvtan: Present Simple (Egyszerű jelen idő) használata
Angol Nyelvtan Az Egyszerű jelen idő (Present Simple) használata Az angol nyelvben az Egyszerű Jelen idő az egyik legfontosabb és ...
Bővebben
Nyelvtan: Gyakoriságot kifejező határozók
Angol Nyelvtan Gyakoriságot kifejező határozók Ma azokkal az angol  határozószókkal foglalkozunk, amelyek a "Milyen gyakran?" kérdésre válaszolnak. Megnézzük ezek jelentését, ...
Bővebben
Present Simple (Egyszerű jelen idő) nyelvtan feladat - Kérdések
Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Napi rutin Ebben a feladatban a mondatalkotást és a rövid válaszok ...
Bővebben
Present Simple (Egyszerű jelen idő) nyelvtan feladat - Kérdések
Angol Nyelvtan Feladat: Present Simple (Egyszerű jelen idő) - Kérdések Gyakoroljuk a kérdések alkotását. Olvasd el Mr. Pitt napi időbeosztását ...
Bővebben
Loading...

Hozzászólás

Keresés

Angol nyelvű állásinterjú?

Készülj fel hatékonyan!

angol nyelvű állásinterjú felkészülés

E-KÖNYV ÉS HANGANYAG

KATEGÓRIÁK